Декларация за поверителност

Ние се отнасяме към Вашата поверителност сериозно.

Научете повече как боравим и защитаваме Вашите лични данни:

Пълна декларация за поверителност

Въведение

Ние, членовете на сдружение „Храни и напитки България“ оценяваме доверието Ви, когато споделяте личните си данни с нас, и разбираме, че може да сте загрижени за предоставената ни информация и за това как я обработваме.

Ако в момента четете тази Декларация за поверителност („Декларация за поверителност“), вероятно сте посетили уебсайта или друго място в социалните медии (всички наричани по-долу „сайтове“), управлявани от Сдружението, или може да сте се свързвали с нас директно по телефона или в писмен вид.

Настоящата Декларация за поверителност определя (при пълна прозрачност и в съответствие с приложимите закони и разпоредби, особено Общия регламент относно защитата на данните — Регламент (ЕС) 2016/679 — GDPR) базата, върху която обработваме Вашите лични данни („лични данни“), когато осъществявате достъп до сайтовете ни или се свързвате с нас.

Бърз поглед върху ключовите процедури на сдружение „Храни и напитки България“ по обработване на данни

Сдружение „Храни и напитки България“ събира и използва личните данни, които Вие ни предоставяте или които ние събираме за Вас, когато преглеждате нашите сайтове, с рекламна цел, като Ви предоставя своите продукти и услуги, осъществява връзка с Вас с цел маркетинг или други нетърговски цели, отговаря на Вашите запитвания, улеснява участието Ви в нашите анкети и анализира и подобрява качеството на своите услуги.

Достъпът до сайтовете ни и използването им от Ваша страна са предмет на общите условия на нашата Декларация за поверителност и всички приложими закони. Обработването на личните Ви данни ще се ограничава до това, което е необходимо във връзка с горепосочените цели. Ние ще искаме Вашето изрично съгласие само когато е необходимо чрез опции за получаване на съгласие, за да упражнявате пълен контрол върху информацията, която обработваме и съхраняваме за Вас. В противен случай ще обработваме Вашите лични данни само ако е необходимо за изпълнение на договора, сключен с Вас, за спазване на правното задължение на сдружение „Храни и напитки България“ и/или за целите на законните интереси на Сдружението.

Възможно е да променяме от време на време настоящата Декларация за поверителност, като публикуваме нейната актуализирана версия на сайтовете си. Ще оповестяваме всяка съществена промяна, за да можете напълно да разберете промените, които действително се прилагат. Моля, преглеждайте тази Декларация за поверителност, за да сте винаги информирани за това как използваме личните Ви данни.

Настоящата Декларация за поверителност е с дата 11.11.2018 г.

Какви лични данни събираме за Вас?

Видът на информацията и на личните данни, които събираме за Вас, когато посещавате нашите сайтове или взаимодействате с нас, може да включва следното:

 • Предоставените от Вас лични данни — например Вашето име, пощенски адрес и други данни за контакт като телефонния номер и имейл адреса Ви, Вашите заявки, всякакви оплаквания или запитвания, които може да имате, както и всички други данни, които получаваме, ако комуникираме с Вас по имейл, онлайн или чрез социални медии, и всяка друга информация, която предоставяте — например когато се регистрирате в нашите сайтове, абонирате се за бюлетините ни, участвате в нашите активности, предоставяте клиентски отзиви, участвате в проучвания и др.
 • Информация за влизане в профила — включително всяка информация, която е необходима за създаване на потребителски профил като например потребителско име, парола и въпрос и отговор за сигурност;
 • Автоматично събрана информация — включително информация за компютъра, IP адреса и браузъра Ви, която можем да събираме, например когато използваме собствени бисквитки в сайтовете си или бисквитки, притежавани от трети страни, уеб маяци и подобни технологии, които събират информация за използването от Ваша страна на сайтовете ни, или за взаимодействията Ви с нас по имейл.

Защо събираме Вашите лични данни?

Събираме и използваме Личните Ви данни за целите, посочени по-долу, на законна основа. Моля, имайте предвид, че доколкото вече имаме информация за Вас, можем да използваме тази информация за същите цели.

Това също така означава, че анализираме информацията, която ни предоставяте, както и използването от Ваша страна на нашите сайтове и използваме цялата тази информация, за да я подобрим и да Ви предложим по-добър потребителски опит (например анализираме какви уеб страници посещавате, кои продукти и услуги харесвате и как ги използвате).

Също така може да използваме личните Ви данни за законни търговски интереси като: генериране на обобщени статистически данни за потребителите на нашия сайт; подпомагане на сигурността и предотвратяване на измами.

За изпълнение на условията на даден договор:  за разработване на конкурс, състезание или промоция, в които може да участвате, за да осъществим промоцията и да се свържем с Вас, ако станете победител, за да можем да отговорим на всяка заявка за информация, направена чрез функциите „Свържете се с нас“.

Възможно е също така да използваме Вашата информация въз основа на съгласието Ви ако е предоставено, например за маркетингови цели и за приспособяване на нашите комуникации с Вас въз основа на Вашите профили чрез електронна поща, SMS, други електронни средства или по друг начин. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време: вижте какви права имате по отношение на личните данни, които съхраняваме за Вас.

За да спазваме правните си задължения. 

Колко дълго пазим личните Ви данни?

Ще съхраняваме Вашите лични данни само докато е необходимо за целта, за която са ни предоставени или са събрани от нас (например за времето, необходимо за да отговорим на запитвания).

Затова може да запазим личните Ви данни за разумен период от време след последния Ви контакт с нас. Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими, ги унищожаваме или изтриваме по безопасен начин. Вместо да унищожаваме или изтриваме личните Ви данни, може да ги направим анонимни, за да не могат да бъдат свързвани с Вас или отнесени към Вас. В някои случаи може да имаме законови или регулаторни задължения, които изискват от нас да съхраняваме конкретни записи за определен период от време.

С кого може да споделяме личните Ви данни?

Можем да споделяме Вашите лични данни със:

 • Доставчици на услуги и лица, обработващи данни. Може да ангажираме трети страни-доставчици, представители, доставчици на услуги и свързани юридически лица да ни предоставят услуги от наше име като например поддръжка на вътрешните операции на нашите уебсайтове, мобилни приложения или онлайн магазини (включително доставчици на услуги за социалните медии, оператори по плащанията, агенции за активиране на марката, доставчици на анализи на данни и трети страни, които използваме за изпращане на Вашите поръчки на домашния Ви адрес например доставчици на пощенски куриерски услуги) или за техническа обработка (например хостинг услуги или съхранение на данни), или за услуги за управление на взаимоотношенията с клиенти, както и свързани офлайн услуги за подкрепа на продукти или с рекламна цел (например организатори на състезания, лотарии и конкурси, лица, обявяващи победители, агенции за управление на събития, доставчици на награди или обезщетения) и други свързани услуги.
 • Докато предоставят услугите си, те може да осъществяват достъп, да получават, да поддържат или по други начин да обработват лични данни от Ваше име. Договорите ни с тези доставчици на услуги не позволяват използването на Вашата информация за техни собствени цели, включително и за маркетинговите им цели. В съответствие с приложимите законови изисквания предприемаме разумни търговски стъпки, за да изискаме от трети страни да защитават адекватно Вашите лични данни и да ги обработват само в съответствие с инструкциите ни.
 • Партньори. Понякога можем да Ви предложим услуга или приложение в сътрудничество с партньори (например съавтори или лицензодатели, лицензополучатели или дистрибутори на нашите маркови продукти). Затова може да се наложи да разкрием личните Ви данни на тези партньори. В съответствие с приложимите законови изисквания предприемаме разумни търговски стъпки, за да изискаме от трети страни да защитават адекватно Вашите лични данни и да ги обработват само в съответствие с инструкциите ни или при съвместен контрол. В случаите, в които оповестяването на Вашите лични данни на партньори-трети страни се осъществява въз основа на Вашето съгласие или заявка от Ваша страна, когато е уместно, ясно ще Ви уведомяваме за споделянето, като ще имате избор да не участвате или да възразите по други начин срещу подобно споделяне.
 • Трети страни в случай на законово изискване. Може също да разкрием Вашите лични данни, ако считаме, че се изисква по закон, или че това е разумно необходимо за спазване на правните процедури; когато считаме, че е необходимо или уместно да разкриваме лични данни на правоприлагащите органи, като например да разследваме действителни или подозирани измами или нарушения на закона, нарушения на сигурността или нарушения на настоящата Декларация за поверителност; да отговаряме на жалби срещу нас; и за защита на правата, имуществото или личната безопасност на нашите членове или обществеността.

Как гарантираме сигурността на личните Ви данни?

Използваме различни физически, технически и административни стандарти, технологии и процедури за сигурност, които помагат за защитата на Вашите лични данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда на подходящо ниво в зависимост от чувствителността на информацията.

Предприемаме стъпки, за да ограничаваме достъпа до личните Ви данни на лица, които трябва да имат достъп до тях за една от целите, изброени в настоящата Декларация за поверителност. Освен това по договор гарантираме, че трета страна, която обработва Вашите лични данни, осигурява поверителност и интегритет на данните Ви по сигурен начин.

Какви права имате по отношение на личните данни, които съхраняваме за Вас?

Вие имате следните права:

 • да получите копие от личните си данни заедно с информация за това как и на какво основание се обработват тези лични данни;
 • да коригирате неточни лични данни (включително правото да бъдат допълнени непълни лични данни);
 • да изтриете личните си данни при някои обстоятелства, когато вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени;
 • да ограничите обработването на личните си данни, когато:
  • точността на личните данни е поставена под съмнение;
  • обработването им е незаконно, но Вие възразявате срещу изтриването на личните данни;
  • ние вече не изискваме личните данни за целите, за които са събрани, но те са необходими за създаването, упражняването или защитата на правен иск;
  • вие оспорвате обработването, което е оправдано въз основа на легитимен интерес;
 • да възразите срещу решения, които се основават единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране;
 • да получите преносимо копие на личните си данни или копие да бъде прехвърлено на администратор-трета страна, когато това е технически осъществимо и не води до неоправдани разходи.

В случай че имате оплакване относно начина, по който обработваме личните Ви данни, можете да ни го изпратите на мейл адрес office@fooddrink.bg.

Може също да подадете жалба до надзорния орган за защита на данните.

Ако имате въпроси относно обработката на личните Ви данни, настоящата Декларация за поверителност или ако желаете да упражните някое от посочените по-горе права, моля, свържете се с нас. Когато това е възможно и необходимо, ние ще направим всичко възможно да Ви предоставим права в рамките на един месец.

Можете да оттеглите съгласието си за получаване на бюлетин или маркетингови съобщения по всяко време безплатно, като следвате инструкциите в маркетинговата комуникация или дори сега, като използвате опцията за отписване от регистрация в нашия формуляр Свържете се с нас. Можете също да контролирате тези настройки от настройките на профила си, когато се прилага.

Социални медии и други уебсайтове

Когато участвате в някой от нашите профили или Сдружение „Храни и напитки България“ присъства в някой от различните форуми на социалните медии като Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn, YouTube и др., трябва да сте запознати и да знаете как се работи с предоставените инструменти от тези сайтове, които ви позволяват да избирате как да споделяте личните данни в профила(ите) си в социалните медии.

За тези форуми се прилагат практиките или политиките за защита на личните данни на тези трети страни, затова Ви препоръчваме да прочетете приложимите Декларации за поверителност, условията за ползване и свързаната с тях информация за това как се използват личните Ви данни в тези социални медии.

Освен това нашите сайтове може да съдържат връзки към уебсайтове на трети страни; ако следвате тези връзки, ще излезете от нашите уебсайтове. Въпреки че, тези уебсайтове на трети страни са избрани внимателно, Сдружение „Храни и напитки България“ не поема отговорност за използването на личните Ви данни от тези организации. За повече информация и подробности, моля, направете справка с раздела за Декларации за поверителност на данните на трети страни и изявлението за поверителност на уебсайта, който посещавате (ако е предоставено такова изявление).

Как обработваме личните данни на деца?

Като цяло нашите сайтове не са предназначени за деца под 12 години. Над тази възраст, тъй като се отнасяме сериозно към защитата на правото на неприкосновеност на личния живот на децата, ние управляваме нашите сайтове в съответствие с всички приложими закони във всяка от съответните юрисдикции. Деца на възраст 16 години или по-малки, съгласно приложимото право за всеки сайт, винаги трябва да имат съгласието на родител/настойник, преди да ни предоставят лични данни чрез уебсайта. Ако при събирането на данните установим, че даден потребител е под тази възраст и не е предоставил съгласие на родител/настойник преди предоставянето на каквито и да било лични данни, няма да използваме или поддържаме неговите лични данни без съгласието на родителя/настойника. Без такова съгласие обаче детето може да няма възможност да участва в определени дейности. При определени обстоятелства обаче можем да поддържаме и използваме такава информация (в съответствие с останалата част от тази Декларация и приложимото право), за да уведомим и получим съгласието на родителя/настойника, и за определени разрешения за безопасност, сигурност, отговорност и други цели съгласно приложимото право. Родителят/настойникът може да прегледа, премахне, промени или да откаже по-нататъшно събиране или използване на личните данни на детето си, включително името, адреса и електронния адрес на детето, като се свърже с нас, кликвайки върху формуляра ни Свържете се с нас