Публикации и изявления

Европейската комисия публикува целите на ЕС за хранителните отпадъци в рамките на преразглеждането на Рамковата директива за отпадъците. В изявление на Генералния директор на FoodDrinkEurope Дърк Джейкъбс се казва: FoodDrinkEurope се ангажира да помогне на сектора на храните и напитките в Европа...

Виж повече

Хранително-вкусовата промишленост вярва, че използването на NAM в контекста на научна оценка pа безопасността, базирана на риска, предоставя по-приложим и информативен начин за оценка на безопасността на съставките в храните, вместо тестовете върху животни.   Поради това хранително-вкусов...

Виж повече

Това ръководство има за цел да очертае подробно аспектите на иновациите при продуктите, които може да се наложи да бъдат взети под внимание, когато се започва работа по преформулирането им. Трябва да се има предвид, че не всички те са валидни за всяко преформулиране и вероятно ще изисква оценка за в...

Виж повече

Европейската хранително-вкусова верига се характеризира със своите силни взаимовръзки между всички партньори във веригата, с нейната сложност, с нейната устойчивост в продължителен период на несигурност и с нейната обща цел да се стреми към високо ниво на безопасност и качество на храните. Ние подкр...

Виж повече

Има промени в изискванията за етикетите и опаковките на няколко групи продукти Европейската комисията предложи да се преразгледат съществуващите пазарни стандарти, приложими за редица селскостопански хранителни продукти , като плодове и зеленчуци, плодови сокове и конфитюри, мед, птиче месо или я...

Виж повече

Page 2 of 5