Публикации и изявления

Цифровите етикети върху нашите храни и напитки могат да ни помогнат да направим по-добър избор Независимо дали знаем колко устойчива е нашата храна или колко питателна е, предоставянето на потребителите на точната информация по прозрачен и достъпен начин е в основата на изграждането на по-устойчи...

Виж повече

Законодателите на Европейския съюз имат историческата възможност да определят общ европейски стандарт за отговорно бизнес поведение и да проправят пътя за междусекторни и равни условия на конкуренция в целия ЕС за надлежна проверка на устойчивостта чрез Директивата за надлежна проверка на устойчивос...

Виж повече

Последният доклад на FoodDrinkEurope Data & Trends 2023 вече е наличен, предоставяйки изчерпателна статистика и анализи за индустрията на храните и напитките в ЕС.   Данни и тенденции за 2023 г. показват, че хранително-вкусовата промишленост на ЕС дава работа на 4,6 милиона души, гене...

Виж повече

Защитата на наличните сортове растения, както и на иновациите с нови геномни техники (NGTs) ще подпомогнат устойчивостта и сигурността на веригата за доставка на храни. В този документ FoodDrinkEurope предоставя своите ключови препоръки относно рамка за растения и продукти, получени от NGT. КЛ...

Виж повече

Ръководството и екипът на „Девин“ ЕАД предприе незабавни действия за отстраняване на аварията, случила се на 04.08.2023 г. (петък) и същата е отстранена своевременно. Въпреки че все още очакваме резултати от стартиралите вътрешни и външни проверки, като компания с грижа и принос за мест...

Виж повече

Page 1 of 5