Грижа за околната среда

priorities image

Производителите на храни и напитки играят водеща роля в осигуряването и прилагането на постоянни практики за опазване на околната среда и природните източници на суровини. Нещо повече, те подкрепят разработването на стандарти и методологии за производство, които да бъдат максимално щадящи околната среда.

Кампании:

Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани: "Моят зелен град"- Вече 11 години, служителите на системата на Кока-Кола в България дават своя принос към околната среда, като част от екологичната кампания „Моят зелен град“. През 2018 г. инициативата се проведе като част от глобалния ангажимент на компанията „Свят без отпадъци“: до 2030 г. да подпомага събирането и рециклирането на еквивалента на всяка продадена бутилка или кен, за да постигне 100% оползотворяване на отпадъците.

Кока Кола обяви новата си глобална инициатива за „Свят без отпадъци”

Кока Кола подписа Хартата срещу замърсяването на океаните с пластмаса на среща на Г-7 

Европейската безалкохолна индустрия амбицирана да направи пластмасовите си опаковки още по-устойчиви