Конкурентоспособност

priorities image

Ние, членовете на Сдружението "Храни и напитки България" ще работим за създаване на законодателна рамка с ясни правила за всички фирми, осигуряваща благоприятна среда за развитието на нашия бизнес.

Ще съдействаме при преговорите с търговските вериги.

Като членове на Food Drink Europe, ще работим за премахване на границите и създаване на общ конкурентен единен пазар чрез подобряване на възможностите за  търговия и създаване на условия за гарантиране сигурността на доставките.