Публикации и изявления

По повод конференцията на високо ниво на Съюза за борба със замърсяването с пластмасови отпадъци (CPA), която ще се проведе на 20 септември, FoodDrinkEurope от името на европейската хранително-вкусова и питейна индустрия ще подпише Декларация, чрез която гарантира, че до 2025г. 10 милиона тона рецик...

Виж повече

Brussels, 24 June 2019 What is the issue with dual food quality in different Member States? Consumers from a number of EU countries have complained that the composition of certain products, such as soft drinks, coffee or fish fingers, is different in their home country when compared to produ...

Виж повече

Сдружение “Храни и напитки България“ приветства публикуването на доклада на Съвместния изследователския център (JRC) към Европейската комисия върху изследването на разлики в рецептите на храните в Европейския съюз. Представените резултати от задълбоченото изследване, проведено в 19 стран...

Виж повече

Становище на сдружение „Храни и напитки България“ във връзка с гласувания на 22 януари 2019 година от Комисията за вътрешен пазар и защита на потребителите към Европейския парламент доклад „За по-добро прилагане и модернизиране на защитата на потребителите в Европейския Съюз“...

Виж повече

Като част от предложението за „Нов търговски механизъм за потребителите“, представен през април 2018 г., Европейската комисия предлага да се направят изменения в Директивата за нелоялни търговски практики (ДНТП), като се включат клаузи, отнасящи се до географската диференциация на прод...

Виж повече

Page 4 of 5