Публикации и изявления

Указания за яснота при изписването на етикетите

Хранително-вкусовата индустрия се ангажира да помага на потребителите да направят информиран избор, като им предоставя точна и ясна информация върху опаковката. Въпреки това, обема на информация, която трябва да бъде предоставена върху опаковката, продължава да нараства, докато размерът на етикетите намалява поради факта, че компаниите работят за по-малки опаковки поради екологични причини.
 
FoodDrinkEurope осъзнаваме, че това може да създаде предизвикателства за четливостта на информацията върху опаковката и сме ангажирани като индустрия да предоставим работещо решение за това.

FoodDrinkEurope, която представлява индустрията за храни и напитки в ЕС, разработи този „Практически Кодекс“, за да предостави насоки за производителите и правоприлагащите органи и да гарантира, че цялата информация на опаковката е вярна, четлива и точна.

Този кодекс не е предназначен да замести законодателството. Той има за цел да предостави препоръки и най-добри практики, за да помогне на стопанските субекти в хранителната промишленост да гарантират четливостта на информацията, предоставена на етикета. Четливостта на информацията и спазването на изискванията, определени от законодателството на ЕС, е отговорност на Food Business Operator.

Прочети повече

Назад
Сподели