Публикации и изявления

Позиция на FoodDrinkEurope - Интегриране на нов подход методологии за оценка на риска за безопасността на храните

Хранително-вкусовата промишленост вярва, че използването на NAM в контекста на научна оценка pа безопасността, базирана на риска, предоставя по-приложим и информативен начин за оценка на безопасността на съставките в храните, вместо тестовете върху животни.
 
Поради това хранително-вкусовата промишленост призовава за рутинно интегриране на NAM в научни и регулаторни оценки на риска, особено в европейския контекст.
 
  • Прилагането на NAM може да подобри приложението на наличните данни за оценка на безопасността на храните.
  • Приемането на NAM е в съответствие с нарастващите политически и обществени изисквания за постепенно премахване на тестовете върху животни.
  • Използването на NAM има правно основание съгласно действащите разпоредби на ЕС.
  • Необходимо е да има повече последователност при използването на NAM при оценката на риска за безопасността на храните.
 
Назад
Сподели