Публикации и изявления

FoodDrinkEurope Guidance: Преформулиране на продукта и иновации

Това ръководство има за цел да очертае подробно аспектите на иновациите при продуктите, които може да се наложи да бъдат взети под внимание, когато се започва работа по преформулирането им. Трябва да се има предвид, че не всички те са валидни за всяко преформулиране и вероятно ще изисква оценка за всеки отделен случай.

Прочети повече

Назад
Сподели