Публикации и изявления

ЕС постави нови цели за хранителните отпадъци

Европейската комисия публикува целите на ЕС за хранителните отпадъци в рамките на преразглеждането на Рамковата директива за отпадъците. В изявление на Генералния директор на FoodDrinkEurope Дърк Джейкъбс се казва:

FoodDrinkEurope се ангажира да помогне на сектора на храните и напитките в Европа за намаляване на загубата на храна и отпадъците и подкрепя стремежа на Европейската комисия да постигне целта на ООН за устойчиво развитие (UN SDG) за намаляване наполовина на хранителните отпадъци на глава от населението до 2030 г.
 
За да се изпълни тази амбиция, днешното предложение на Комисията поставя нова цел за намаляване на хранителните отпадъци от преработката и производството с 10% до 2030 г. спрямо нивата от 2020 г.
 
Ние продължаваме да подкрепяме целта на ООН и стремежа на Комисията, но остава важно да не се подкопават усилията на държавите-членки и участниците по веригата на хранителната стойност, които вече са предприели стъпки към намаляване на хранителните отпадъци, като използват базово ниво от 2015 г. .
 
За Комисията ще бъде важно да събира стабилни и надеждни данни за хранителните отпадъци от държавите членки, които са представителни и сравними – това се отнася за базовата линия за 2020 г., както и за следващите години. Това ще позволи на нашия сектор да постигне целите за хранителните отпадъци и ще улесни ефективните стратегии за предотвратяване на хранителните отпадъци на национално ниво.
 
В момента FoodDrinkEurope разработва насоки, които да помогнат на бизнеса да намали отпадъците си, заедно с наръчник, който да помогне на компаниите да даряват излишната храна на европейската мрежа от хранителни банки. Компаниите-членки на FoodDrinkEurope също предприеха стъпки към намаляване на хранителните отпадъци. Можете да научите повече за тези дейности в нашия План за действие за устойчиви хранителни системи.
 
FoodDrinkEurope ще продължи да работи в тясно сътрудничество с ЕС, националните органи и други участници във веригата за доставка на храни, за да премахне неефективността във веригите.
Назад
Сподели