Публикации и изявления

Доклад на Европейската комисия: Няма двоен стандарт в качеството на храните в страните-членки на съюза по оста „Изток-Запад“

Сдружение “Храни и напитки България“ приветства публикуването на доклада на Съвместния изследователския център (JRC) към Европейската комисия върху изследването на разлики в рецептите на храните в Европейския съюз. Представените резултати от задълбоченото изследване, проведено в 19 страни членки, на 128 различни продукта, потвърждава, че няма основания за подкрепа на тезата за разлика в качеството на храните между Източна и Западна Европа.

Членовете на „Храни и напитки България” винаги са поставяли на преден план качеството на продуктите и за нас е от особено значение, че изследването потвърждава нашата позиция за това, че разликите в рецептите не са разлика в качеството, а отразяват стремежа на производителите продуктите им да отговарят по най-добрия начин на нуждите на потребителите, на обективните и легитимни пазарни фактори, като използване на местни суровини, съобразяване с местни нормативни изисквания и стратегии за намаляване на сол, захар и мазнини в продуктите, което е в интерес на обществото.

Като член на най-голямата браншова организация в Европа – FoodDrinkEurope, ние изцяло подкрепяме изразената от нея позиция и вярваме, че българското общество ще оцени нашите усилия да предлагаме на българския и всички пазари в Европейския съюз продукти с най-високо качество.

Ето официалната позиция на FoodDrinkEurope:

Европейските производители на хранителни продукти приветстват доклада на Европейската комисия по отношение на различието в рецептите на хранителните продукти в рамките на ЕС, чрез който се засилва значението на качеството на храните.

FoodDrinkEurope и AIM (Европейската бранд асоциация) приветстват публикувания днес обширен анализ на Съвместния изследователски център на Европейската комисия (JRC), който изследва 128 продукти на големи брандове и по-малки прозводители на храни и напитки в 19 държави членки на ЕС.

Докладът потвърждава, че няма основания за подкрепа на тезата за разлики в качеството на храната по оста „изток-запад“.

В същото време FoodDrinkEurope и AIM подчертават, че за членовете на сдружението е от първостепенно значение спазването на високи стандарти за качество на европейската хранителна промишленост. И макар че рецептите за храни и напитки често се адаптират, за да обслужват най-добре потребителите в целия ЕС, това по никакъв начин не трябва да се представя като предлагане на продукти с по-ниско качество.

За FoodDrinkEurope, AIM и  техните членове безопасността и качеството на храните и напитките остават най-важния приоритет, с който индустрията никога няма да прави компромис във всяка една страна и за всеки потребител.

Ето защо FoodDrinkEurope и AIM дават силната си подкрепа за инициативата на JRC за по-нататъшно проучване и изясняване на въпроса, свързан с предполагаемото „двойно качество“ на храните. Този процес осигурява солидна основа при липсата на ясни, сравними и надеждни данни и доказателства и спомага за определяне на параметрите за промишлеността в бъдеще. Макар че винаги съществува известно ниво на субективност и определени рамки на грешка, като се има предвид естеството на това изсредване, ние считаме, че е изключително важно да се следва методологията, одобрена от ЕС.

Днешните резултати, които са част от първата фаза от проучването на JRC, не са изненада за европейската индустрия за храни и напитки, която винаги е твърдяла, че не съществува разделение на пазарите за храна на „изток“ срещу „запад“ в ЕС. Докладът на JRC показва, че за повечето продукти могат да съществуват разлики в състава и/или някои съставки на продуктите, но че те не са структурно свързани географски “изток-запад“ и в по-голямата си част имат логично обяснение.

Обичайна практика е компаниите за храни и напитки да адаптират рецепти по редица причини, като например - спазване на националното законодателство и стандарти, наличие на местни суровини и подкрепа на локални производители, удовлетворяване на предпочитанията и очакванията на потребителите в даден регион и инвестиране в усилията за преформулиране на съставките за подобряване хранителния профил на даден продукт.

Докладът на JRC подчертава, че разликата в състава не предполага разлика в качеството.

Мела Фреуен, генерален директор на FoodDrinkEurope, коментира: „Европейските компании за храни и напитки, независимо дали са малки или големи, се гордеят, че могат да предложат богато разнообразие на стоки, които удовлетворяват  предпочитанията на потребителите, като същевременно поддържат високо качество и устойчивост на своята марка във всички страни на съюза. Надяваме се, че публикуването на доклада на JRC ще увери потребителите, властите и други оргазации, че производителите на храни и напитки третират потребителите еднакво, независимо къде се намират. "

Мишел Гибънс, генерален директор на AIM: „Както става ясно от доклада,  производителите на утвърдените търговски марки в Европа работят в партньорство с Европейската комисия и JRC за да бъдат взети под внимание всички факти, необходими за изясняване на тази ключова тема. Очакваме конструктивният диалог с институциите да продължи и в бъдеще, тъй като всички ние имаме обща цел – да предоставим най-доброто на потребителите и обществата в Европа.”

Тъй като докладът на JRC е показал незначителни разлики в етикетирането (например различно прилагане на правилата за закръгляване на цифрите в държавите членки на ЕС), членовете на FoodDrinkEurope ще предприемат действия за уедняквяването им в страните от ЕС, където е възможно. Освен това членовете на FoodDrinkEurope с нетърпение очакват да продължат да работят с потребителите, властите и заинтересованите страни във всички държави членки с цел по-нататъшно оптимизиране на рецептите спрямо местните предпочитания и хранителни нужди.

 

Бележка към редакторите:

FoodDrinkEurope е най-голямата браншова организация в Европа, обединяваща компании от хранително-вкусовата индустрия: най-големият производствен сектор, водещ работодател в ЕС и ключов фактор в нейната икономика (294 000 компании, 99% от малките и средни предприятия, 4,6 милиона служители).

За сдружение „Храни и напитки България“:

 

Сдружение „Храни и напитки България“ е браншово сдружение, чиито членове са едни от най-големите компании в областта на хранително-вкусовата промишленост в България с общ годишен оборот за 2018 година от над 2 милиарда лева.

Основната цел на сдружението е в условията на пълна прозрачност да работи за създаването на по-благоприятна среда за развитие на хранителната индустрия в България, като обедини и представлява интересите на български и чуждестранни производители, дистрибутори и вносители на храни и напитки, на малки и големи компании в отрасла, както и на секторните асоциации.

Сдружение „Храни и напитки България“ е пълноправен член на Food Drink Europe.

 

Назад
Сподели