Еко новини

Стартира "Пластик Пакт България"

News image

На 11 април 2022 г., официално беше представена инициативата„ПЛАСТИК ПАКТ България“, която обединява браншови организации, фирми и държавни институции с цел намаляване на отпадъците от пластмасови опаковки и оползотворяването на пластмасата като суровина в кръговата икономика на България.

Сдружение „Храни и напитки България“ бе инициатор на идеята за създаване на Български Пакт като част от разрастваща се глобална мрежа, в която до момента участват национални и регионални PlasticsPact в Европа, Австралия и Нова Зеландия, Великобритания, Канада, Кения, Нидерландия, Полша, Португалия, САЩ, Франция, Чили и Южна Африка.

Учредителите, които подписаха обща декларация за създаване на платформата са Българската стопанска камара, Сдружение „Храни и напитки България“, Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България, Браншова асоциация полимери, Българската камара на химическата промишленост, Българската оползотворяваща и рециклираща асоциация, Денкщат България, Сдружението за модерна търговия и Съюзът на пивоварите в България.

Инициативата се ползва от институционалната подкрепа на Министерството на околната среда и водите, Министерството на иновациите и растежа и Министерството на образованието и науката.

 „ПЛАСТИК ПАКТ България “е първата и единствена на Балканския полуостров платформа, която успява да привлече толкова широко представителна професионална общност, концентрираща експертиза, знания и ресурси, необходими за постигането на националните цели, заложени в областта на управлението на отпадъците, както и за подпомагане на разработването и анализа на нормативни документи, свързани с прилагане на изикванията на европейската Зелена сделка.

Участниците в инициативата ще обменят знания, компетенции и добри практики в областта на оползотворяването на отпадъците от пластмаса като суровина в кръговата икономика на България, ще насърчават изследвания и иновативни решения (в т.ч. в партньорство между публичния и частния сектор) и в диалог с институциите ще предлагат инструменти за прилагане на съответните модели за кръгова икономика и устойчиво развитие. В рамките на инициативата ще се търси подкрепа за разработване и/или внедряване на иновации, в т.ч. чрез установяване и разширяване на критично необходимата инфраструктура в страната. Планира се и реализирането на кампании за повишаване на осведомеността на гражданите, съобразени с ценностите и посланията на Пакта, с цел постигане на силна ангажираност на всеки гражданин и цялото общество за ускорено създаване на устойчива система за пластмасите в България.

 „ПЛАСТИК ПАКТ България“ си поставя пет амбициозни цели до 2025 г.:

  1. Идентифициране и елиминиране на проблематични и ненужни опаковки чрез редизайн, иновации и алтернативни модели на доставка;
  2. 100% от пластмасовите опаковки да бъдат рециклируеми, да могат да бъдат употребявани повторно, където е подходящо, или да бъдат компостируеми, като това да е изключение при ясно дефинирани предпоставки;
  3. Ефективна подкрепа на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, тяхното сортиране и рециклиране за постигане на най-малко 55% рециклиране от пуснатите на пазара пластмасови опаковки, декларирани към организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки;
  4. Стремеж към постигане на средно 30% рециклирана пластмаса в опаковките от пуснатите на пазара в съответствие със законовите и технологичните изисквания и когато това е практически възможно за съответните продукти;
  5. Повишаване на информираността и ангажираността на потребителите в областта на повторната употреба, разделното събиране, рециклирането и намаляване на замърсяването с пластмаси.

В официалното представяне на инициативата днес участваха вицепремиерът и министър на околната среда и водите Борислав Сандов, зам.-министърът на орбазованието и науката Мария Гайдарова и ръководителите на организациите и фирмите, учредители на „ПЛАСТИК ПАКТ България“, Яна Иванова, изпълнителен директор на сдружение „Храни и напитки България“ и представители на членове  на сдружение „Храни и напитки България“ – Андреана Матева, финансов директор на Интерснакс България, Ваня Пешанова, управител на Юниливър България и др.

Заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов каза, че предотвратяването, намаляването и рециклирането на пластмасовите отпадъци и продукти е една от основните политики на Европейския съюз (ЕС) като част от кръговата икономика. Той изтъкна, че България работи в синхрон с тези политики на ЕС, както на ниво държава, така и от страна на бизнеса

Заместник-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова каза, че Министерството на образованието и науката (МОН) приветства инициативата, защото благодарение на подобни инициативи децата ще живеят в по-добра среда. По думите й здравословната среда дава възможност и да се работи по-ефективно. Тя припомни, че МОН е заложило политики за екологичното, гражданското и здравното образование още през 2016 г. и по нормативен начин. Така се въвеждат темите, които са свързани с екология, разделно събиране и се градят уменията и навиците в децата. През годините МОН е подкрепяло и продължава да подкрепя подобни инициативи и цели на бизнеса. "Няма нищо по-хубаво да бъдем заедно, защото така сме по-ефективни и успяваме по-бързо да свършим това, което сме планирали", каза още Гайдарова.


Председателят на Управителния съвет на БСК Добри Митов каза, че промените в климата и обществените отношения могат да се случат тогава, когато всички работят в една посока и се прави с убеждението, че това са правилните стъпки, които се предприемат. "Вследствие на просперираща индустрия, ще имаме проспериращо общество", изтъкна той. 

Инициативата е отворена за присъединяване на всички организации, институции и компании, споделящи целите и намеренията на учредителите.

Назад
Сподели