Еко новини

Mars, Incorporated планира намаляване на своите CO2 емисии с 50% до 2030 г. по цялата верига на стойността

News image

• Mars публикува план за действие с отворен код – своята пътна карта към нулеви емисии (Net Zero Roadmap) – за ускоряване на действията си за постигане на нулеви въглеродни емисии, включително нова цел за намаляване наполовина на въглеродните емисии до 2030 г. по цялата верига на стойността. Тази цел е одобрена от акционерите.
• Mars ще инвестира 1 милиард долара само през следващите три години, за да стимулира действия за смекчаване на неблагоприятни ефекти от климатични промени.
• Това се случва, тъй като мащабно ново проучване на Ipsos установи, че средно 69% от възрастните в седемте най-големи икономики в света смятат, че фокусът на бизнеса върху справянето с изменението на климата трябва да бъде равен или по-голям от този за справянето с икономическите предизвикателства.

Mars, Incorporated представи своята пътната карта към нулеви емисии (The Mars Net Zero Roadmap). Това е стриктен план за действие на компанията за постигане на нетни нулеви емисии на парникови газове (GHG) по цялата си верига на стойност до 2050 г. Пътната карта на Mars включва нова амбициозна цел (прегледана от Science Based Targets Initiative) за намаляване на емисиите с 50% до 2030 г. спрямо базовата стойност от 2015 г., с крайна цел за изцяло нулеви емисии до 2050 г.

Компанията достигна своя връх на емисиите през 2018 г. и намали парниковите газове в абсолютно изражение с 8% или 2,6 милиона метрични тона спрямо базовата линия от 2015 г., като същевременно разшири бизнеса си с 60% през това време.* Като част от плана си за действие Mars ще инвестира над 1 милиарда щатски долара през следващите три години и ще продължи да отделя финансови ресурси, ако е необходимо, докато бъде постигната целта за нулеви нетни емисии. От фермите, където се отглеждат хранителни продукти за хора и домашни любимци, до ветеринарните клиники, където се грижат за нашите домашни любимци, Mars предприема незабавни действия за намаляване на емисиите на парникови газове в своите бизнес направления, за да помогне за изграждането на по-добро и устойчиво бъдеще за всички. Понятието нулеви нетни емисии се отнася до състояние, при което парниковите газове са значително намалени, като същевременно се гарантира, че всички други остатъчни емисии, които не могат да бъдат елиминирани, са балансирани.

Представянето на пътната карта идва след неотдавнашни констатации на подкрепената от ООН Междуправителствена група по изменение на климата (IPCC), че ситуацията по отношение на предприемане на драстични действия срещу изменението на климата е „сега или никога“, за да се избегне „бедствие“.

Междувременно ново голямо проучване на Ipsos, поръчано от Mars, установи, че въпреки настоящите трудни икономически обстоятелства, средно 69% от възрастните в седемте най-големи икономики в света смятат, че бизнесът трябва да се съсредоточи същото количество усилия (32%) или повече (37%) за справяне с изменението на климата спрямо усилията, насочени към икономическите предизвикателства. В изследването са участвали 14 468 души в САЩ, Великобритания, Китай, Япония, Германия, Франция и Индия.

Проучването също така установява, че почти половината от седемте най-големи икономики в света възлагат „голяма част“ от отговорността на мултинационалните бизнеси и правителствата да направят промени за справяне с изменението на климата. Пълните резултати могат да бъдат намерени в бележките към редакторите по-долу.

Предраг Милинчич, директор на MARS за България, каза: „2050 г. може да изглежда далеч в бъдещето, но напредъкът, който ще постигаме през следващите седем години, е от изключителна важност. Моето поколение изпълнителни директори има способността и отговорността да осигури действително намаляване на емисиите и да начертае ясен път на бизнеса към нулеви нетни емисии до 2050 г. Ето защо Mars се ангажира да постигне 50% намаление на парниковите газове до 2030 г. Не можем да чакаме икономиката да се подобри; трябва да продължим напред с инвестиции, които защитават нашия бизнес днес и в бъдеще. Както съм казвал и преди, печалбата и целта не са врагове. Инвестицията в климата не е компромис между планетата и производителността или между околната среда и заетостта. Потребителите и нашите партньори очевидно искат и двете – както и ние. Инвестирането в намаляване на емисиите е разумна бизнес политика, то е постижимо, достъпно и е абсолютно необходимо.“

Предраг Милинчич допълва: „Компаниите трябва да бъдат оценявани – включително Mars – по действителните резултати, които постигаме, спрямо нашите планове за климата, а не само по мащаба на ангажимента, който поемаме – точно както ни оценяват нашите бордове и инвеститори по постигнатите финансови резултати , а не по нашите финансови прогнози.“

Ваня Вагич, мениджър „Корпоративни въпроси“ за региона UBBAI в Mars, Inc., каза: „Mars винаги е следвала науката и науката казва, че трябва да намалим емисиите си по цялата ни верига на стойността с 50% до 2030 г. Науката ни насочва към пет основни принципа, които пътната ни карта към нулеви емисии трябва да вземе предвид за постигане на реално въздействие, например, че няма място за изключения и че трябва да дадем приоритет на действията пред обещанията. При изготвянето на нашата пътна карта научихме, че това е както напълно възможно да се постигне със съществуващата наука и технологии, така и напълно достъпно. Можем както да развием нашия бизнес, така и да намалим емисиите. Надявам се, че нашата пътна карта ясно демонстрира какво прави Mars и, което е по-важното, какво смятаме, че трябва да се случи в световен мащаб, за да помогнем за справяне с най-лошите въздействия от изменението на климата.

С емисионен отпечатък равен на страна с размерите на Финландия, Mars има за цел до 2030 г. да намали емисиите си с 50% в абсолютно изражение, или приблизително 15 милиона метрични тона, надграждайки постигнатото до момента намаление на парниковите газове от 8%. Пътната карта Net Zero на Mars включва подробности за това как компанията счита, че нулевите нетни емисии са постижима цел за Mars и служи като стратегия с отворен код, която компаниите от различни сектори могат да използват, за да приложат незабавни смислени действия в тази насока. Това означава включване на всички емисии, приоритизиране на ефективността пред обещанията, напредък с реални стъпки, вземане на решения днес, които резултират утре, и компенсиране за това, което не може да бъде намалено, с висококачествени въглеродни кредити.

За да постигне нулеви нетни емисии, Mars ще ускори фокуса си върху:
• Преминаване към 100% възобновяема енергия – чрез промяна на начина, по който захранва своите фабрики, офиси и ветеринарни болници, обръщайки внимание на енергията, използвана от фермерите, начина, по който набавя съставки, и дори енергията, използвана от клиенти (търговци на дребно), както и от потребители и собственици на домашни любимци у дома.
• Препроектиране на веригите за доставки, за да спре обезлесяването – чрез подобряване на прозрачността и проследимостта на ключови съставки като какао, соя и говеждо месо.
• Увеличаване на мащаба на инициативи за климатично интелигентно земеделие – чрез работа с фермери за регенеративно земеделие, оптимизиране на снабдяването и преминаване към възобновяеми източници на енергия.
• Оптимизиране на рецепти – разработване на нови съставки с по-ниски емисии на парникови газове за човешка храна, както и алтернативни протеини за храни за домашни любимци.
• Подобряване и оптимизиране на логистиката – препроектиране на мрежи, вида транспорт, на който Mars разчита, и на използваните енергийни източници, например електрификация на превозни средства или потенциален зелен водород.
• Включване на климатични действия в бизнес стратегиите – включване на действия за намаляване на негативните ефекти от климатичните промени, включително като цел на акционерите.

Всеки, който се интересува да научи повече за стратегията и пътната карта на Mars към нулеви нетни емисии, може да изтегли документа от http://www.mars.com/netzero2050.

Назад
Сподели