Отминали събития

Конференция "Тенденции в опаковането на храни и напитки – технологии, материали, екология и нормативна уредба"

event image

Конференция"Тенденции в опаковането на храни и напитки – технологии, материали, екология и нормативна уредба" се проведе на 21 октомври 2020 г. със съдействието на МЗХГ XII, МОСВ, БАБХ, Университета по хранителни технологии, Института по целулоза и хартия, Сдружение „Храни и напитки България“, Националната  академия по опаковане.

Д-р Димитър     Димитров, държавен експерт в отдел „Безопасност на храните“, дирекция „Политики по агрохранителната верига“ , МЗХГ   направи презентация „Новоприети законови норми и предстоящи промени в подзаконовата нормативна уредба за материали и предмети, предназначени за контакт с храни “.

„Комплексният подход за решаване проблемите на безопасността и качеството на храните чрез ядивни опаковки – състояние и тенденции“ представи проф. Стефан Стефанов, УХТ, председател на Национална академия по опаковане. За Практическите предизвикателства по прилагането на Директивата за еднократните пластмасови продукти говори Антон Пейчев, експерт в дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите при МОСВ“.

„Оценка на качеството на безалкохолни напитки в метални опаковки по отношение миграция на бисфенол А “беше темата на  Светла Петрова, Валентина Христова- Багдасарян, Национален център по обществено здраве и анализи.

За Официалния контрол на материали и предмети, предназначени за контакт с храни говори инж. Нели Тодорова,  главен експерт Дирекция „Контрол на храните“ БАБХ

"Качество и ефективност на транспортни опаковки от рециклирани хартиени материали "представи ас. д-р Величка Маринова, катедра Стокознание“, Икономически университет, Варна

"Тенденции при опаковките от пластмаса 2021 " беше темата на презентацията на Анжела Христова, зам. председател на Национална академия по опаковане и генерален мениджър на БиБест ООД.

За "Опаковките 2020: Бумът на електронната търговия и транспортните опаковки. Допълнителните хигиенни изисквания - новото 

предизвикателство пред опаковките" говориха Владислав Георгиев и Огнян Бекяров, „Ремарк Консултинг“ ООД.

Конференцията завърши с презентацията "Опаковката като средство за забавление", представнена от ст.ас. Ива Добрева, Нов български университет.

Назад
Сподели