Дейност на сдружението

Форумът се организира от Председателя на НБС на хлебарите и сладкарите у нас Мариана Кукушева, заедно със Сдружението на винарите и неговия председател Маргарита Христова и  с подкрепата на Министерството на земеделието, храните и горите и Държавен фонд „Земеделие“ и сдружение „Храни и напитки България“. Той се проведе в рамките на изложението „Интерфуд и дринк“. Сред специалните гости на дегустацията беше и проф. Донка Байкова - изтъкна...

Виж повече

Изпълнителният директор на сдружение „Храни и напитки България“ Яна Иванова участва в семинар за журналисти на тема „Специфики в хранителната система“.   Инициативата е на Центъра за изследване и анализи, в реализация на проект FIT4FOOD 2030, а целта е да се предоставят нови знания и примери на добри практики в областта на хранителната система. Темите бяха  свързани с контрол и безопасност на храните, двоен стандарт при храните, градско фермерств...

Виж повече

Форумът се организира от Съюза по хранителна промишленост  при Федерацията на научно-техническите съюзи в България (СХП при ФНТС) за 11-ти път. Във фокуса на събитието бяха актуалните проблеми в сектора – биоземеделието, т.н. „двойни стандарти“, предизвикателствата, породени от замърсителите в храните, оползотворяване на отпадъците. Взаимодействието между отделните звена във веригата - от производството до потребителя, с компетентните власти, ролята на държ...

Виж повече

Храните, които се доставят по обществени поръчки - за училища, детски градини, затвори, болници, социални домове, задължително да се произвеждат по утвърден браншови стандарт.  Прочети повече

Виж повече

Организатор на дискусиония форум „Бизнесът информира-потребителят избира“ е Асоциацията на месопреработвателите в България.  В него взеха участие браншови организации от хранителната и питейната индустрия - Асоциация на месопреработвателите в България ( д-р Светла Чамова и Диляна Попова),  Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти в България(Мариана Чолакова), Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България (Жана Величкова),...

Виж повече

Page 5 of 7