Дейност

Четиринайсетата Научно-практическа конференция „Тенденции в опаковането на храни и напитки – безопасност, качество, екология и нормативна уредба“

News image

Сдружение „Храни и напитки България“ участва в Четиринайсетата Научно-практическа конференция, посветена на темата „Тенденции в опаковането на храни и напитки – безопасност, качество, екология и нормативна уредба“. По време на форума бяха дискутирани новостите и иновациите по отношение на различните видове опакови. Беше поставен и въпросът за въвеждането на депозитна система в страната и за постигането на пълен кръгов модел на използваните опаковки.

Яна Иванова, изпълнителен директор на сдружение „Храни и напитки България” беше модератор на втория панел. Елеонора Юрукова, експерт в дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ при МОСВ представи „Очаквани промени, свързани с отпадъците от опаковки. Въвеждане на депозитната система в България“. Гл. ас. д-р Светла Петрова и доц. д-р Валентина Багдасарян от Националния център по обществено здраве и анализи участваха с презентация „Качество и безопасност на полимерните опаковки относно специфичната миграция на бисфенол А, меламин и формалдехид“.

Стратегия „От фермата до трапезата“. Аспекти, свързани с опаковките на храните.“ Беше темата на презентацията на д-р Димитър Димитров, дирекция „Политики по агрохранителната верига“, Министерство на земеделието.

За „Европейския подход (JA Best-ReMap) за мониторинг на реформулиране на храните“ говори проф. Веселка Дулева, началник отдел „Храни и хранене“ към НЦОЗА, Национален консултант по хранене и диететика към МЗ, представител на България в СЗО по хранене и хранителна политика.

„Пластик Пакт България – инициатива на отговорния бизнес в България“ беше представена от Яна Иванова, изп. директор на Сдружение „Храни и напитки България“. Сдружението е инициатор на идеята за създаване на Български Пакт като част от разрастваща се глобална мрежа, в която до момента участват национални и регионални PlasticsPact в Европа, Австралия и Нова Зеландия, Великобритания, Канада, Кения, Нидерландия, Полша, Португалия, САЩ, Франция, Чили и Южна Африка. Инициативата „Пластик Пакт България“, която обединява браншови организации, фирми и държавни институции с цел намаляване на отпадъците от пластмасови опаковки и оползотворяването на пластмасата като суровина в кръговата икономика на България.

Със свои презентации участваха още Мария Къртева, Технически факултет, УХТ – „Лакови покрития за метални опаковки за храни“, проф. Стефан Стефанов, УХТ, председател на „Национална академия по опаковане“-  „Ядивни филми – свойства, изисквания и производство“, гл.ас. Иванка Добрева-Драгостинова, НБУ- „Съдовете за еднократна употреба – история и перспектива“ и Владислав Георгиев, ХТМУ- „Глобални тенденции в опаковките 2022“.

В рамките на Конференцията за поредна година в наградите „Приз Пак“ взеха участие десетки компании от сферата на опаковъчната индустрия, а основната цел на конкурса е да стимулира българските производители на опаковки и опаковъчни материали, както и компаниите, произвеждащи опаковки за храни и напитки, които отговарят на високите стандарти за безопасност, опазване на околната среда и иновации. В единствения за България Национален конкурс за най-добра опаковка бяха отличени компаниите, произвеждащи опаковки, които съчетават в себе си иновативен дизайн и добро етикиране и същевременно гарантират безопасно и функционално съхранение и удобство за потребителя, с най-добрите физикомеханични и физикохимични качества.

Новият, по-практичен и функционален дизайн с прикрепена капачка на минерална вода „Банкя“ получи заслужено признание на наградите „Приз Пак 2022“, организирани от сп. Хранително-вкусова промишленост.

Нестле България получи плакет „Приз Пак 2022“ и Диплом за Хартиена опаковка на продукт Smarties Mini Eggs 80 грама. Новата хартиена опаковка заменя използвания досега полипропилен и осигурява 100% рециклируемост на опаковката. Тя отговаря на стандартите на Нестле за материали в контакт с храни. Като се има предвид мащабността на това производство екологичният ефект е много голям.

Плакет „Приз Пак 2022“ и Диплом получиха още компаниите Ди Ес Смит България АД, Ди Ес Смит България АД, ИНТРАМА Протек ЕООД, ДУНАПАК Родина АД и Смърфит Капа България ЕООД.

Конференцията се проведе с подкрепата на Сдружение „Храни и напитки България“ и съдействието на МЗм, МОСВ, БАБХ, Университета по хранителни технологии, Института по целулоза и хартия.