Дейност

Конференция „Актуални проблеми на хранително-вкусовата индустрия според най-съвременните изисквания на Българската и Европейската нормативна уредба“

News image

Сдружение „ Храни и напитки България“ участва в 12-та Национална младежка научно-практическа конференция, която се проведе в рамките на международното изложение АГРА и беше открит от д-р Светла Чамова, председател на СХП.

„В лицето на Министерството на земеделието представителите на хранително-вкусовата промишленост имат партньор, който е отворен за комуникация, с цел подобряване на политиките в сферата на качеството и безопасността на храните“, каза заместник-министърът на земеделието Георги Събев, който беше гост на събитието. И допълни, че по този начин земеделските производители и преработватели ще присъстват по-стабилно и по-уверено както на българския, така и на международния пазар.

Заместник-аграрният министър посочи още, че е от особено значение потребителите също да бъдат ангажирани в процеса на правенето на политики. „Това е отговорът на предизвикателствата пред селското стопанство – съвместни действия от всички заинтересовани страни, които да насочат усилията си към изграждане на устойчиви хранителни системи“, уточни той.

По време на конференцията, той разясни и новостите по темата в националното законодателство.  В Наредбата за земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и за водене на регистри на производителите и контролиращите лица се въвежда опростена процедура за изменение на продуктовата спецификация на защитените наименования за произход и защитените географски указания.

За актуалната ситуация и бъдещите възможности на схемите за качеството на земеделските и хранителните продукти говори Иванка Статкова, главен експерт в МЗ.

По темата „Биологичното производство – актуални промени в законодателството и контрола“ презентация направиха д-р Румен Методиев, главен държавен инспектор и инж. Илиана Петрова Бешкова, гл. експерт в МЗ.

Политики за ограничаване на трансмастните киселини в храните  беше темата, която представи проф. Веселка Дулева, НЦОЗА.

Участниците във форума се запознаха с презентации на тема „Мястото на храните в зелените политики на ЕС“, „Проблеми и нови аспекти в етикетирането на храните“, „ Съвременен дизайн на сладкарските изделия“.

12-та Национална младежка научно-практическа конференция завърши с дискусия по представените теми.