Дейност

Форум „Зелена трансформация: кръгова икономика и устойчиво развитие – хора, материали и бизнес модели“

News image

Сдружение „Храни и напитки България“ участва в  конференцията „Зелена трансформация: Кръгова икономика и устойчиво развитие – хора, материали и бизнес модели“, организирана от сп. Enterprise и Българската стопанска камара.

Темите, които бяха обсъдени по време на форума са подобряване на ефективността на икономиката, намаляване на ресурсоемкостта ѝ и развитие на кръгова икономика, която да носи резултати за цялото общество.

Първият панел започна с дискусия за процедурите за използването на отпадъците като ресурс и бариерите пред използването им в производствените процеси. В него участваха Николай Сиджимов - зам.-министър на околната среда и водите, Светлана Божкова - директор на дирекция „Управление на отпадъците“ в Министерство на околната среда и водите, проф. д-р Васил Живков - председател на Българската камара на дървообработващата и мебелна промишленост и член на УС на БСК, и Цветанка Тодорова - председател на Управителния съвет на Браншова асоциация Полимери. Модератор на дискусията бе Владимир Димитров от Българската стопанска камара.

Зам.-министър Николай Сиджимов коментира заложените цели в стратегията за кръговата икономика и ресурсната ефективност, изготвена от Министерството.

Светлана Божкова посочи, че в България има сериозен капацитет за оползотворяване на отпадъци и материали.

Вторият панел на конференцията бе дискусия за депозитната система за събиране и оползотворяване на опаковки за еднократна употреба (пластмасови бутилки, алуминиеви кенчета и т.н.). В дискусията участваха Николай Вълканов - изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия, Жана Величкова - Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България, Ивана Радомирова - Съюз на пивоварите в България и член на УС на БСК, Яна Иванова - Сдружение „Храни и напитки в България“. Модератор на дискусията бе Стефан Стефанов, Българска оползотворяваща и рециклираща асоциация.

Николай Вълканов посочи, че търговският сектор в страната е диверсифициран и въвеждането на депозитна система ще бъде осъществено по различен начин за различните обекти. Той подчерта, че важното е механизмът да заработи, подобно на високоефективните депозитни системи в Европа, където на места се събират и над 90% от материалите.

Жана Величкова представи данни за производителите на безалкохолни напитки и бутилирани води в България. В сектора работят 171 предприятия, които генерират над 230 млн. лева добавена стойност и 770 млн. лева приходи. Заетостта в индустрията е около процент от заетостта в цялата промишленост на страната. Потреблението на безалкохолни напитки и води в България възлиза на над 210 млн. лева. Компаниите влагат около 420 млн. лева в местни ресурси и генерират над 550 млн. лева приходи в съпътстващи дейности (логистика, продажби и т.н.).

Жана Величкова посочи, че опаковките, използвани от сектора, са 100% рециклируеми. Тя допълни, че производителите искат да видят модел на депозитна система, която затваря кръга и опаковките да могат да се ползват отново от индустрията. В момента обаче те са по-скоро ресурс за други производства и индустрии. Секторът иска да види законово легитимна гаранция, че ще има достъп до събрания чрез депозитната система материал, за да генерира добавена стойност, каза тя. Трябва да се даде възможност на всеки български гражданин във всяко населено място да върне своите рециклируеми опаковки, като се отчетат всички демографски и социални фактори, добави тя. Величкова даде примери и с инициативи на производителите на безалкохолни напитки и води, и на рециклиращата индустрия за събиране на пластмасови бутилки в различни общини и населени места.

Яна Иванова коментира, че депозитната система не изчерпва процеса по събиране на рециклируемите отпадъци. Тя представи инициативата Пластик ПАКТ България, която обединява производители, търговци и други заинтересовани страни, една от целите на която е да се идентифицират и да се намери начин да се събират проблематични опаковки. „Всички наши компании работят за намаляване обема на изхвърляните пластмасови опаковки, като друга наша цел е всички пластмасови опаковки да бъдат рециклируеми“, допълни тя.

Яна Иванова посочи още, че се работи и по проект за рециклиране на гъвкави опаковки - например, опаковките на различни вафли, сладкиши и т.н. Тя също говори за възможността производителите да получават материала обратно, за да затворят кръга на производството на опаковки, както и до необходимостта от информиране на населението за възможностите за рециклиране на опаковки и други отпадъци. Тя смята, че е важно и въвеждането на справедливо данъчно облагане на принципа „замърсителят плаща“, защото най-големият стимул за хората е финансовият.

Третият панел на форума беше посветен на правната рамка за хранителните отпадъци и биоотпадъците. В дискусията участваха Александър Иванов, началник отдел „Битови, биоразградими и строителни отпадъци“ на Министерство на околната среда и водите, и Цанка Миланова, изпълнителен директор на Българска хранителна банка / BG Food Bank. Модератор на дискусията е Яна Иванова, Сдружение „Храни и напитки в България“.

Четвъртият панел започна с дискусия за устойчивите продукти. В нея участници бяха Ивайло Георгиев - Head of Sustainability and Public Affairs, Аурубис, и Севдалин Спасов - председател на УС на Българска асоциация кръгов текстил (БАКТ) и собственик на магазини Мания. Модератор беше доц. д-р Марина Стефанова – заместник-декан „Устойчиво развитие, подкрепа и ангажиране“, Стопански факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Финалната дискусия беше посветена на зелените обществени поръчки. В нея участваха Дочка Василева - “Проектна информация и финансиране” във Фонда на фондовете, Цвета Тодорова - ESG Консултант, denkstatt Bulgaria, Михаела Доцова - директор дирекция „Правна“ в Министерство на околната среда и водите, и Мирослав Стоянов - мениджър на програмата “Подкрепа за малкия бизнес” на Европейската банка за възстановяване и развитие. Модератор на дискусията бе доц. д-р Щерьо Ножаров, икономически съветник в Българската стопанска камара.