Дейност

ХV -та Научно-практическа конференция: Тенденции в опаковането на храни и напитки – технологии, материали, екология и нормативна уредба

News image

На 26 октомври се състоя Петнадесетата Научно-практическа конференция, посветена на темата „Тенденции в опаковането на храни и напитки – технологии, материали, екология и нормативна уредба“. Конференцията се проведе с подкрепата на Сдружение „Храни и напитки България“, Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България и съдействието на: МЗХ, МОСВ, БАБХ, Университет по хранителни технологии, Институт по целулоза и хартия.

По време на форума бяха дискутирани новостите и иновациите по отношение на различните видове опакови. Беше поставен и въпросът за въвеждането на депозитна система в страната и за постигането на пълен кръгов модел на използваните опаковки.

Яна Иванова, изпълнителен директор на сдружение „Храни и напитки България” беше модератор на първия панел.

За „Очакваните законови промени в регулаторните изисквания на ЕС за опаковките“ говори Елеонора Юрукова, държавен експерт в дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ МОСВ. Жана Величкова, изп. директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки  представи „Очаквани законови промени в регулаторните изисквания на ЕС за опаковките“. „Материали и предмети за контакт с храни от рециклирана пластмаса“ беше темата на презентацията на Виктория Дойчева от БАБХ.  На „Миграция на меламин и формалдехид от съдове и прибори за многократна употреба“ се спря гл. ас. Светла Петрова, дм, доц. Валентина Багдасарян, дб от НЦОЗА.  В края на панела участниците проведоха дискусия.

Модератор на втория панел беше Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциация на производителите на храни и напитки в България. В него участваха Проф. Стефан Стефанов, УХТ участва с презентация„ Хигиенен дизайн на опаковъчното оборудване в хранителната промишленост“, а „Балансът между функционалност, екологичност и цена за опаковките на хранителни продукти – опит на „Европак България М“ ЕООД“ представи Анелия Пергот, управляващ директор.

Изключително интересна беше последната презентация беше на Владимир Георгиев, „Ремарк“ ООД , която представи „Иновации и тенденции в опаковането на храни и напитки“.